Rekisteriseloste ja tietosuojaseloste (asiakas- ja markkinointirekisteri)

Rekisterin pitäjä
Palosenkatu 6 E 5
04230, KERAVA
Y-tunnus: 2915005-3 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Olli-Pekka Komulainen
Puh. 044 562 2043
info@theparkhietsu.fi

Rekisterin nimi
Puistojenpojat Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien laskutus.

Rekisterin tietosisältö
Yksityisasiakkaiden tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaan tiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimitusosoite, laskutusosoite, maksuehto, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti.
Muu asiakastieto: alennukset, toimitukset, laskutus, reklamaatiot, takuuasiat ja muut kaupalliset tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa Puistojenpojat Oy-konsernin sisällä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n iulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Jos rekisteriin saadaan manuaalista tietoaineistoa tai sitä tulostetaan, säilytetään sitä lukitussa tilassa. Tarpeeton manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti noudattaen tietojen säilyttämisestä annettuja päätöksiä ja säännöksiä sekä ohjeita.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastusoikeus
HetiL 29§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
HetiL 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Tietojen poistaminen
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.