Vastuuvapaus
Toiminnan nimi: The Park Hietsu
Järjestäjä: Puistojenpojat Oy (Kerava)

Vapaaehtoinen osallistuminen
Osallistun toiminnalliseen harjoitteluun vapaaehtoisesti. Olen tietoinen toiminnallisen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että toiminnallinen harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa kuoleman riski. Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitoni kannalta. Jos olen epävarma omasta terveydentilastani, olen velvollinen itse käymään lääkärin tai fysioterapeutin tarkastuksessa ennen harjoittelun aloittamista.

Järjestäjän vapautus vastuusta
Tietoisena toiminnallisen harjoittelun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisista aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen kuolemantapauksen. Vastuuvapautus koskee itse toiminnallisen harjoittelun aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu mainittuun aikaan.

Vakuutukset
Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavaukuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa toiminnallisessa harjoittelussa tapahtuvia vahinkoja.

Vaatimukset
Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan, että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siviiliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

Käytössäännöt
Tunneille saavutaan ajoissa. Ennen varsinaista harjoittelua tehdään huolellisesti lämmittely joko valmentajan ohjeiden mukaan tai itsenäisesti. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen käyttämänsä harjoituspainot on mitoitettu sopiviksi omalle kunnolle ja kokemukselle. Käsipainojen, kahvakuulien ja tyhjien levytankojen heittäminen ja pudottaminen lattialle on kielletty ellei sen tarkoituksena ole välttää loukkaantumista. Painoja käsitellessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli suorituspaikalla  on muita ihmisiä. Flunssaisena, kuumeisena tai alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumaisaineiden alaisena harjoittelu on kielletty.

En käytä oppimiani tekniikoita väärin enkä vahingoita ketään tahallani fyysisesti salin sisällä tai ulkopuolella. Omaan hyvät käytöstavat ja otan kanssa ihmiset huomioon salilla ja salin ulkopuolella. Annan aina omalla käytökselläni  hyvän kuvan itsestäni.

Sairaudet ja muut rajoitteet
Toiminnallinen harjoittelu on erittäin vaativaa ja raskasta verrattuna muihin kuntoilumuotoihin. Neuvotelkaa toiminnallisen harjoittelun sopivuudesta lääkärinne kanssa ennen harjoittelun aloittamista.

Sitoumuksen hyväksyminen
Olen huolellisesti lukenut tämän asiakirjan. Ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen ja hyväksyn asiakirjassa esitetyt seikat.

Lisäkyselyt
Jos sinulle tulee mieleen kysymyksiä, ota yhteyttä info@theparkhietsu.fi

Allekirjoitus
Allekirjoitus ja päiväys tapahtuu ostamalla tuotteen.
Sopimusehdot